Реформування податкової міліції

Говорили, балакали – сіли та й заплакали, або куди прямує реформування податкової міліції.

Здається, такого «активного реформування» без фактичних змін існуючого стану речей не зазнавав ще жоден правоохоронний орган, окрім податкової міліції. Вже майже 10 років точаться розмови навколо проблемних питань діяльності даного підрозділу фіскальної служби. Навіть маємо на розгляді у Верховній Раді України декілька законопроектів, якими було передбачено ліквідацію податкової міліції. і різного роду варіанти створення органів для боротьби з податковими злочинами. Але віз і досі там.

Нинішній рік був одним із «багатообіцяючих» у цьому плані. Уряд, в рамках анонсованої чергової податкової реформи та задля покращення інвестиційного клімату, спромігся запропонувати виключити з тексту Податкового кодексу України відповідний розділ про податкову міліцію.Фактично було передбачено майбутнє створення центрального органу виконавчої влади, на який покладатиметься обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування (законопроект № 5368 від 07.11.2016 року).

Не пройшов і місяць, як Кабмін подав на розгляд Верховної Ради України законопроект № 5451 від 24.11.2016 року про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з реформуванням правоохоронних органів, деякі з положень якого не можуть не зацікавити як «прихильників» так і «супротивників» існування податкової міліції.
Так, відповідно до даного законопроекту,повноваження податкової міліції, що визначені ст.353 Податкового кодексу України (далі – ПК України),викладені у новій редакції:
“…Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2 (у частині отримання належним чином засвідчених копій документів), 20.1.4 (у частині проведення перевірок у встановленому цим Кодексом порядку), 20.1.8 і 20.1.20 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу.

Особам рядового та начальницького складу податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків надаються права, передбачені статтями 32–34, пунктами 3 і 5 частини першої, частиною другою статті 35, частиною першою статті 36, статтею 37, пунктом 2 частини першої, частинами другою і третьою статті 38, статтями 42–46 Закону України “Про Національну поліцію”.

На податкову міліцію поширюються вимоги установлені статтями 6–12 Закону України “Про Національну поліцію”.

Як бачимо, за податковою міліцією,як і раніше, залишаються деякі з прав перелічених ст. 20 ПК України. Разом з тим, новацією є намагання Уряду «гармонізувати» існування податкової міліції в системі реорганізованих правоохоронних органів держави, надавши даному підрозділу фіскальної служби окремі повноваження, передбачені Законом України «Про Національну поліцію», зокрема:
-перевіряти документи особи, проводити опитування та здійснювати поверхневу перевірку;
– зупиняти транспорний засіб у разі якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення; якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;
– вимагати від особи залишити визначене місце на певний строк або заборонити чи обмежити особам доступ до визначеної території або об’єктів, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров’я людей, для збереження та фіксації слідів правопорушення.
-обмежувати пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю у встановлених Законом випадках;
-проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій; безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину або припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні;
– застосовувати поліцейські заходи примусу (фізичний вплив (силу),застосування спеціальних засобів, застосування вогнепальної зброї ).

Разом з цим проектом даного Закону також передбачено зобов’язання Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про проходження служби в податковій міліції.

Як бачимо, Урядовим законопроектом зроблено «суттєві» кроки у напрямку реформування податкової міліції, а точніше діяльність даного підрозділу приведено у відповідність до існуючого законодавстваз найменшими «затратами». Заради справедливості варто відмітити відсутність логіки у наступному питанні: підрозділи податкової міліції, на які витрачається не одна тисяча гривень коштів платників податків, до сьогоднішнього дня, відповідно до норм Податкового кодексу України, мають керуватись у своїй діяльності нормами Закону про міліцію, який вже давно втратив свою чинність.

Тому хоч як би платники податків, деякі депутати, урядовці та інші представники спільноти не сподівались на кардинальні кроки у напрямку зменшення необгрунтованого тиску з боку «силового» підрозділу ДФС України, на це, прийнаймі, у 2016 році не варто очікувати. А отже, далі буде… 

2 Відгуків до Реформування податкової міліції

  1. Наразі чи не найбільша частина ДФС яка виконує функції податкової може бути розпущена як не потрибна і така що заважає економіці виживати. Залишити декілька інспекторів які б моніторили наявність касових апаратів. Цього було б достатньо. А правопорушення нехай виявляє податкова міліція.

Додайте відгук