Актуальність створення Державного експертно-консультаційного комітету (служби) для осіб з інвалідністю

Побудова демократичної правової соціальної держави, подальший розвиток громадянського суспільства вимагають упровадження нових концептуальних засад діяльності органів публічної влади. Вони ґрунтуються на міжнародних стандартах у сфері прав людини, основу яких становить забезпечення здійснення інвалідами всіх прав людини за відсутності будь-якої дискримінації, що закріплено у ст. 1 Конвенції про права інвалідів.

Слід акцентувати, що динаміка загальної кількості осіб з інвалідністю в державі відображає стійку тенденцію до зростання їх чисельності серед усіх верств населення. За період з 2007 р. до 2015 р. вона збільшилася на 338,7 тис. осіб (на тлі скорочення загальної чисельності населення на 1 млн. осіб), тобто у 2015 р. порівняно з 2007 р. чисельність інвалідів зросла майже на 14 %. З огляду на воєнні дії на Сході України, ця тенденція буде залишатися незмінною, про що свідчить щоденне зростання кількості поранених військовослужбовців та мирних жителів в зоні проведення антитерористичної операції та прилеглих територіях. Така ситуація вимагатиме ефективних дій з боку органів публічної влади з метою недопущення суттєвого загострення проблем інвалідів.

У зв’язку з цим метою удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг, запропоновано, рішенням уряду створити Державний експертно-консультаційний комітет (службу) для осіб з інвалідністю, до складу якого включити фахівців – представників Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти та науки України, Пенсійного фонду, Фонду соціального захисту інвалідів, Державної служби зайнятості України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства юстиції України, до повноважень яких віднесено реалізація та захист прав інвалідів.

images (5)Створення міжвідомчого координаційного органу – Державного експертно-консультаційного комітету для осіб з інвалідністю забезпечить функціонування відділів (управлінь) від центрального до місцевого рівнів, які б відповідали за окремі напрями діяльності (медико-соціальної експертизи; реабілітації; зайнятості, працевлаштування та професійного навчання інвалідів; соціального забезпечення; пенсійного забезпечення; з проблем навчання; інформаційний; правового захисту) під керівництвом віце-прем’єр-міністра України.

Діяльність цього комітету не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки більшість повноважень кореспондується із заходами, передбаченими Національним планом дій з реалізації Конвенції про права інвалідів, або мають суто організаційний характер, що виявляється у перепідпорядкуванні та подальшій реорганізації вже функціонуючих органів публічної влади в межах комітету та його відокремлених структурних підрозділів, діяльність яких повинна бути територіально об’єднана в межах однієї адміністративної будівлі.

Створення Державного експертно-консультаційного комітету України для осіб з інвалідністю та його відокремлених підрозділів покликано кардинально змінити ставлення держави до інвалідів. Зазначений узгоджений комплекс повноважень, згрупованих у межах Державного експертно-консультаційного комітету України для осіб з інвалідністю та його відокремлених підрозділів в областях, районах, містах, забезпечить реалізацію положень статті 3 Конституції України щодо створення дієвої конституційної формули: повної реалізації у сфері публічно-правових відносин прав та свобод інвалідів, а також дієвого їх захисту у разі порушення з боку державних органів та їх посадових осіб.

Прокоментуйте першим

Додайте відгук

Директор Департаменту судової експертизи у сфері інтелектуальної власності
Контакт: Website Facebook