Вхід
Увійти з: 

Проведено узагальнення судової практики розгляду Диканським районним судом цивільних справ по спорах, що виникають із земельних правовідносин протягом десяти місяців 2017 року

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

УЗАГАЛЬНЕННЯ

судової практики розгляду Диканським районним судом цивільних справ по спорах, що виникають із земельних правовідносин протягом десяти місяців 2017 року

Аналіз статистичних даних та види цивільних справ по спорах, що виникають із земельних правовідносин, які були розглянуті Диканським районним судом протягом десяти місяців 2017 року.

Протягом десяти місяців 2017 року у провадженні Диканського районного суду Полтавської області перебувало 24 цивільних справи по спорах, що виникають із земельних правовідносин.

З них, протягом вказаного періоду по 9 справах позов було задоволено в повному обсязі, по 1 справі — позовну заяву задоволено частково, по 1 справі — позовну заяву повернуто позивачу у зв’язку з подачею ним заяви про це.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 13 цивільних справ, з яких по 12 справах було зупинено провадження у зв’язку із проведенням судової почеркознавчої експертизи.

Протягом 10 місяців 2017 року у провадженні Диканського районного суду перебували наступні види цивільних справ, що виникають із земельних правовідносин:

 • 1 справа про стягнення заборгованості за оренду земельних ділянок;
 • 1 справа про внесення змін до договору оренди землі;
 • 2 справи про виділ земельної ділянки в натурі;
 • 1 справа про визнання недійсним державного акта на право власності на земельну ділянку;
 • 3 справи про визнання права власності на земельну ділянку у зв’язку із втратою оригінала сертифікату про право на земельну частку (пай);
 • 1 справа про визнання права власності на земельну ділянку у зв’язку із відсутністю правовстановлюючого документа;
 • 1 справа про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою;
 • 1 справа про скасування реєстрації договору оренди землі;
 • 13 справ про визнання договору оренди недійсним та скасування державної реєстрації права оренди.
 1. Підсудність справ, що виникають із земельних правовідносин.

В ході проведеного узагальнення було встановлено, що протягом 10 місяців 2017 року по всіх 24 цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин позови були пред’явлені до районного суду згідно ч. 1 ст. 114 ЦПК України, тобто  за місцезнаходженням земельної ділянки (виключна підсудність).

Протягом аналізованого періоду  випадки порушення правил підсудності були відсутні.

По 10 цивільних справах про визнання договору оренди недійсним та скасування державної реєстрації права оренди відповідачами було подано апеляційні скарги на ухвалу про відкриття провадження у справі з підстав недотримання правил підсудності.

В обгрунтування доводів апеляційної скарги зазначалося, що згідно ч.1 ст. 109 ЦПК України позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування. Оскільки державна реєстрація спірного договору оренди землі була здійснена реєстратором – приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області, який знаходиться в смт. Решетилівка Полтавської області, а однією з позовних вимог є скасування державної реєстрації договору оренди землі, то спір підсудний Решетилівському районному суду Полтавської області.

Вказуючи на те, що спір може розглядатися виключно в Диканському районному суді Полтавської області, оскільки спірна земельна ділянка розташована на території Чапаєвської сільської ради Диканського району Полтавської області, тобто мають застосовуватися правила виключної підсудності, Апеляційний суд Полтавської області по всіх 10 справах апеляційні скарги відхилив, а ухвали районного суду залишив без змін.

 1. Стан дотримання суддями районного суду процесуальних строків розгляду спорів, що виникають із земельних правовідносин.

Протягом  10 місяців 2017 року Диканським районним судом було розглянуто  11 цивільних справ по спорах, що виникають із земельних правовідносин, по 12 цивільних справах вказаної категорії зупинено провадження до отримання висновку судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до вимог частин 3 і 4 ст. 122 ЦПК України у разі якщо відповідачем у позовній заяві, поданій і оформленій у порядку, встановленому цим Кодексом, вказана фізична особа, що не є суб’єктом підприємницької діяльності, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом трьох днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.  Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків та не пізніше наступного дня після отримання судом у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.

На виконання вказаних вимог процесуального законодавства районним судом по усіх цивільних справах аналізованої категорії, по яких відповідачами були фізичні особи, районним судом у дводенний термін з часу надходження позовних заяв до суду направлялися запити до органу місця перебування/проживання осіб щодо інформації про місце проживання відповідачів — фізичних осіб.

Після надходження відповіді на такі запити суддями у триденний термін вирішувалося питання про відкриття провадження у справах.

В ході проведення узагальнення було встановлено, що розгляд спорів, що виникають із земельних правовідносин здійснювався суддями районного суду у встановлені законодавством строки.

Однак, по 12 цивільних справах про визнання договору оренди недійсним та скасування державної реєстрації права оренди мали місце неодноразові випадки відкладень судових засідань та оголошення перерв у судових засіданнях, найчастішими причинами яких були неявка відповідачів та їх представників.

На час проведення узагальнення вказані справи ще не розглянуті, по них відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 202 ЦПК України зупинено провадження до отримання висновку судової почеркознавчої експертизи.

 1. Суб’єктний склад спорів, що виникають із земельних правовідносин, особливості їх розгляду, проблемні питання, що виникали у суддів районного суду під час розгляду таких справ протягом десяти місяців 2017 року.

Результати проведеного узагальнення свідчать, що протягом десяти місяців 2017 року суб’єктний склад спорів, що виникають із земельних правовідносин складали:

* позивачі:

 • по 9 справах — фізичні особи,
 • по 13 справах — юридичні особи,
 • по 2 справах — прокуратура в інтересах сільської ради.

* відповідачі:

 • по 19 справах — фізичні особи,
 • по 5 справах — сільські ради,
 • по 13 справах — приватний нотаріус

* третя особа:

 • по 17 справах — Управління Держгеокадастру у Полтавській області,
 • Диканське відділення Полтавської ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області

В ході проведення узагальнення було встановлено, що судді районного суду дотримувались вимог процесуального законодавства на стадії прийняття позовних заяв та підготовки справ до розгляду, перевіряли відповідність заяв вимогам статей 119, 120 ЦПК України. Не допускали випадків прийняття заяв без визначення ціни позову, без сплати судового збору.

Результати узагальнення свідчать, що судді  районного суду при розгляді спорів, що виникають із земельних правовідносин в достатній мірі досліджували обставини справ, при прийнятті рішень керувалися, зокрема, положеннями Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, ЗУ “Про оренду землі”, ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ЗУ “Про оцінку земель”, правовими позиціями Верховного Суду України, роз’ясненнями, викладеними у Постановах Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 року № 7 “Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” від 06.11.2009 року “Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними”, тощо.

Істотних проблемних питань при розгляді цивільних справ, що виникають із земельних правовідносин у суддів Диканського районного суду протягом десяти місяців 2017 року не виникало.

Висновки та пропозиції.

 1. В ході проведення узагальнення встановлено, що у провадженні Диканського районного суду Полтавської області протягом 10 місяців 2017 перебувало 24 цивільних справи, що виникають із земельних правовідносин, що становить 5 % від загальної кількості цивільних справ, що перебували у провадженні суду протягом вказаного періоду.
 2. Всі справи аналізованої категорії були розглянуті у встановлені законом процесуальні строки, з дотриманням норм матеріального та процесуального права.
 3. Суддями районного суду в достатній мірі досліджувалися обставини справ та з’ясовувалися думки сторін. Рішення та ухвали суду були обґрунтованими та відповідали вимогам, встановленим ЦПК України.
 4. Протягом 10 місяців 2017 року в апеляційному порядку було оскаржено 12 судових рішень по вказаній категорії справ, з яких 10 ухвал про відкриття провадження у справі та одне рішення залишено без змін, а одне рішення скасовано.
 5. В касаційному порядку протягом аналізованого періоду було оскаржено два рішення, результати розгляду яких ще не відомі.
 6. Істотних проблемних питань при розгляді цивільних справ, що виникають із земельних правовідносин у суддів районного суду не виникало.

Інформація  взята з офіційного веб-порталу “Судова влада України”.

 

Поділитися.

Залишити ВідповідьРедакція не несе відповідальності зі зміст коментарів читачів. Вся відповідальність за зміст лягає на коментаторів.

Увійти з: