Вхід
Увійти з: 

Конкурс на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2019 році

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому  наукову й практичну значимість. ( П. 2.1)

Умови конкурсу Ф82 на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2019 році

 1. Загальні положення

1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років (не включно!).

Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. грн.; для докторантів – 75 тис. грн.; для кандидатів наук – 60 тис. грн.

Дедлайн – 20 лютого 2018 року.

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються Державним Фондом Фундаментальних Досліджень (ДФФД) у встановленому порядку.

1.4. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.5. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.2. При розгляді проектів оцінюються:

 • Актуальність тематики;
 • Оригінальність наукової ідеї;
 • Наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;
 • Наукова кваліфікація молодого вченого;
 • Забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

 1. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні.

3.2. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту в рамках оголошеного конкурсу.

3.3. Керівник проекту повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.

3.4. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному веб-сайті ДФФД за посиланням (Запит Ф82) після попередньої реєстрації на зазначеному веб-сайті всіх учасників проекту, що беруть участь у конкурсі.

До електронних матеріалів запиту додаються:

 • Паперова заявка (файл формується після заповнення електронної форми) із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 2 примірники,
 • Гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,
 • Довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
 • Копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п’яти найменувань) – 1 примірник,
 • Завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена прописка (реєстрація) – 1 примірник,
 • Завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1 примірник.

3.5. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав’язках без позначок і підписів) направляються поштою до ДФФД або надаються особисто за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, Державний фонд фундаментальних досліджень, телефон для довідок: (044) 246-39-29.

3.6. Запити подаються до 20 лютого 2018 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.

3.7. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.

Поділитися.

Залишити ВідповідьРедакція не несе відповідальності зі зміст коментарів читачів. Вся відповідальність за зміст лягає на коментаторів.

Увійти з: